Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘Lehen Hezkuntza’

Josik prestatu ditu gela nagusian grabaturiko bideoak.Hauek dira ikusteko helbideak:

LEHEN  ETA HAUR  HEZKUNTZA-HEO

  • Proiektuak IKT ekin”. Miren Baraia-Etxaburu, Eguzkiñe Gojenola eta Itxaropena Zaballa. CEP Gandasegi LHI

[blip.tv ?posts_id=3833742&dest=-1]

[blip.tv ?posts_id=3882386&dest=-1]

[blip.tv ?posts_id=3893544&dest=-1]

Anuncios

Read Full Post »

1.- Proiektuak IKTekin
CEP Gandasegi LHI

Itxaropena Zabalak, 5.mailako irakasleak kontatu digu zein tresnak erabili dituzten ikasleek: glog-a, aurkezpenak eta abar…
Behin ikasita animatu dira glogak egiten bere kasa. Ikasleek nahiago dute horrela egin eta ez paperean.
Miguel Hernandez omenaldian parte hartu zuten, gela bakoitzak glog-a egin zuten.
Zentzumenak lantzeko, plastikan, taldeka, prestatu dute glog bat.

2.- IKTak Haur Hezkuntza:IKTak eta gehiago gure gelan
Itziar Blancok galdetzen digu: zergatik guk erabiltzen ditugu tresna digitalak gure bizitzan eta ez dugu ikasleekin erabiltzen? Bere ibilbidea kontatzen du: hasieran jolasteko erabiltzen zuten (Urtxintxa, clic…) erakargarriak zirelako. Horrela ere alfabetatze prozesua hasi zen.
Orain, txokoa duela, bidea jarraitu du, proiektuka jarraitzen du lanean eta tresnak erabiltzen ditu proiektuan. Prozesua blogean ikusten da. Beti ikasleak protagonista izan behar dira horregatik bilatu behar dute haiek informazioa. Familien laguntza gabe ezinezkoa izango zen aurrera eramatea.

3.-CEP Landako LHI

IKTak Amara Berri sisteman. Jose Mari Macias dice que las TICs están al servicio de la escuela. La organización del centro es especial: trabajan en grupos multinivel y realizan actividades muy cercanas a tareas de la vida: ellos preparan , maquetan, hacen los montajes… Una vez a la semana hacen una revista, una hoja , que se cuelga en la web del centro. El modo de trabajo de Landako se adapta muy bien al uso de tics y al trabajo por competencias pues tratan de que las tareas sean muy similares las que hacen los mayores, lo más cercanos a la vida posible.

Web del centro

4.-Ander Deuna ikastetxea:Blog eta glogekin trebatuz, herraminta berriak ezagutu

Marije Uraga eta Orkatz Martin

Marijek azaltzen du  irakasle eta ikasleentzat errezak diren tresnak dituela gustuko: Poster digital multimedia bloga aurkeztu digu. Zonaldeko prestakuntza egin ondoren bildu ditu blog honetan irakasleek eginiko glogak.

Orkartz Lehen Hezkuntzako irakaslea da.Seigarren mailako ikasleak ditu. Edu-glogs erabili du. Blogean daude eginiko lanak. Eduglog-ek aukera ematen die ikasleen mahaigaina ikusteko eta kontrolatzeko egiten dutena.

5.-Uso de los blogs en las Escuelas de idiomas

Gloria Casado

Read Full Post »

Urteetan, parte hartu dugu hizkuntza lantzeko formakuntza eta berrikuntza hainbat proiektuetan: testuen lanketa, proiektuen bidez nola lan egin, eta batez ere, azkenengo denboran, hizkuntzen trataera bateraturako programan.

Beste aldetik, egokitzen zitzaigunetan, informatika gela erabili dugu proiektuak aurrera eramateko, informazio bilatzeko… baina beti erabilera murriztua izan da. Ikasleek ordenagailu bana edukiko zutela jakin genuenean, proiektuetan hain baliotsua den tresna erabiliko genuela erabaki genuen. Baina nola?

Lehenego gu geuk ezagutu behar genituen Web 2.0 famatu horrek eskeintzen zizkigun baliabideak. Horretan eskolako IKT arduradunak  lagundu digu eta berritzeguneko proiektuetako aholkulariaren aldetik itzelezko laguntza jaso dugu beste aplikazio batzuk erakutsi dizkigunean.

Hurrengo lana zera izan da: gure lan proiektuak aurrera eramateko edo garatzeko egokiak ziren baliabideak erabiltzea. Horrela IKTei, eskolan euki behar duten lekua eman nahi izan diegu, era naturalean pauzuz pauzo eta etengabe. Gizarteak ere horrela eskatzen duela uste dugu. Proiektuak zehazterakoan, honako aspektuak edukitzen ditugu kontuan: testu generoa, gaia, emailea, hartzailea, komunikazio asmoa, erabilera eremua, kanala eta publikatzeko lekua. Orain azkenengo aspektu biek beste dimentsio bat hartu dute eta gure proiektuetan islada izan dute. Blog bat zabaldu genuen proiektuetako azken ekoizpenak publikatzeko, apurka apurka aplikazio desberdinak ikasi eta erabili ditugu (Slide, slideshare, youtube, audacity, glogster…. ).

Beste mundu bat zabaldu zitzaigun google docs ezagutu genuenean. Konpartitzea, hobetzeko proposamenak egitea, denon artean egitea… beste modu berri batean egiten ikasi behar izan dugu. Eta horrela google docs-en komentarioak egiten ditugu, arbela digitalean ikusten ditugu eta zuzenketak denon artean egin ditzakegu eta bar eta abar…..

Gure  proiektuetan inguru eta hizkuntza arloak txertatuta daude eta aurrera eramateko Web 2.0ko tresna batzuez baliatu ahal izan gara. Baina beti argi eduki dugu guk garatu behar genituen trebetasunak hizkuntza arloan esate baterako hitz egitea, entzutea, irakurtzea eta idaztea direla, eta bide batez IKTek  eskeintzen dizkigute tresna onak erabiltzen ikasi behar dutela.

Kurrikulumean zehaztuta dauden konpetentziak garatzen laguntza handia eskeini dizkigute IKTek.

Hona hemen, aurtengo esperientzi berri honi buruz kurtso amaieran, ikasle, guraso eta irakasleengandik bildu ditugun iritzi batzuk. Inkestak ikasleek prestatu eta egin dituzte.

Read Full Post »

Pósters  digitales interactivos , carteles o glogs, tablones de notas virtuales, generadores de comicsblogs, wikis y otras herramientas de publicación, generadores de líneas del tiempo, de mapas mentales o conceptuales, creadores de libros virtuales, generadores de mapas geográficos, webquests, cazas del tesoro, pizarras digitales on line, espacios para alojar y/o compartir archivos de todo tipo, servicios Google , etc…

La web 2.0 nos ofrece un sinfín de herramientas y aplicaciones que pueden sustituir y/o complementar a los elementos del  aula tradicional. Las posibilidades que se nos presentan son inmensas y muy interesantes: interacciones en tiempo y espacio virtual, simulaciones, producción y edición de  elementos multimedia, publicación en la red, realización de proyectos colaborativos…

Los docentes estamos realizando un gran esfuerzo para conocer y aprender a usar estas herramientas y aplicaciones, pero esto no supone necesariamente la mejora automática de nuestra práctica educativa.

La cuestión no es tanto usar estas aplicaciones y herramientas sino cómo y para qué emplearlas.

Necesitamos reflexionar, debatir y acordar  cómo podemos utilizarlas para favorecer el aprendizaje significativo y funcional de nuestro alumnado, cómo pueden contribuir al desarrollo de las competencias básicas, cómo pueden ayudar a que el alumnado sea más autónomo pero también desarrolle actitudes colaborativas  trabajando en equipo…

Podríamos plantear a nuestro alumnado la realización de un proyecto de investigación en la red, por ejemplo, por medio de una webquest. También podríamos acordar los temas y tareas del proyecto y explicitar sus conocimientos previos utilizando un tablón virtual.

A lo largo del desarrollo del proyecto realizarían las actividades, de trabajo en grupo, en soportes digitales, utilizando las infinitas posibilidades que la web 2.0 pone a nuestro alcance y eligiendo las herramientas y aplicaciones más adecuadas en función del tipo de actividad y el objetivo a lograr: búsqueda de información en diversas fuentes, uso de buscadores, visitas virtuales, comunicación por correo electrónico, chats, redes sociales…   utilización de generadores de mapas, de comics, de mapas conceptuales, de herramientas de grabación y  publicación para sus producciones…

Para finalizar podrían presentar el proceso y conclusiones del proyecto por medio de uno o varios carteles interactivos con sus producciones orales, escritas y audiovisuales, e incluso comunicar esas conclusiones al resto de los grupos del aula o a otros grupos, utilizando como apoyo los pósters digitales. Por último podrían publicar estos glogs en el blog de aula para compartirlos con la comunidad.

Poster digital Multimedia-ren Bloga

Poster digital Multimedia-ren Bloga

Estas posibles aplicaciones hacen referencia a una metodología activa, de trabajo por proyectos, en la que el desarrollo de las competencias es evidente: aprendemos haciendo.

El usar las herramientas de esta forma implica un cambio en el papel del profesor/a y del alumno/a en el proceso de aprendizaje. Estos se convierten en protagonistas directos de sus aprendizajes y el profesorado facilita los recursos, motiva, orienta… Hablamos de cambios metodológicos y de mejora de nuestra práctica educativa. Por tanto la cuestión no es el uso de las TIC en el aula sino cómo y para qué usarlas.

En opinión de César Coll  “En el momento actual, el reto más importante de la educación escolar es cómo afrontar el cambio cultural que comporta la sociedad de la información… es decir, cómo educar en el marco de una cultura digital

Ikasblogak nos ofrece una excelente oportunidad de compartir nuestras reflexiones sobre ello.

Marije Uraga.-   Lehen Hezkuntzako Bloga

Getxoko Berritzegunea

Read Full Post »