Feeds:
Entradas
Comentarios

Posts Tagged ‘helburua’

NAHIAK…

Jardunaldi honek Bizkaiko hezitzaile profesionalen bilgunea izan nahi du. Laugarren urtez esperientziak partekatzea, ikastea eta aldaketarako bidaia  lagundurik eta solidario moduan egitea proposatzen dizuegu. Izenburua, IKASBLOGAK, agian txikia geratu zaigu, baina maite dugu. Blogek (neurri haundi batean) irakasleak elkartzea erraztu dute, sareen jaioa eta irakasleen arteko harremana lagundu dute, ikastetxeetan sartu diren lehen tresnak izan dira, helburu didaktiko batekin irakasle askok erabiltzen dituzte.. eta blogak ere izan dira aurreko IKASBLOGAK hiru edizioen langaia: Getxo Ikasblogak, Ikasblogak2008 eta Ikasblogak2009. Ikasblogak 2010ean ere presente izango dira. Baina pausu bat gehiago aurreratu nahi dugu eta ikasturte honetan, ikasle eta irakasleek gela gune digital bihurturik topatu dugunean, Jardunaldiko ahalegin guztiak elkartrukean jarri behar ditugula uste dugu: nola kudeatu ikasgela, zein zailtasun topatu ahal dugun, ikastetxeetan zer egin den baliabideak optimizatzeko XXI. mendeko hezkuntza berriaren begiradaz… Jardunaldiaren amaieran, baliagarri izan daitezkeen ideiak, pentsamenduak, adibideak… eramatea da gure nahia.

HELBURUA

Nola garatu curriculumeko edukiak  konpetentziak lantzeko XXI. mendeko gela digitaletan.

Jardunaldi honen xedea  baliabide berriak dituzten egungo ikasgelaren ikuspegi desberdina eskaintzea da. Aldaketak, teknologiak direla medio, heldu dira, baina honek eskatu egiten du  beste “begirada berria” izatea. Gure ustez, momentu hau premiazkoak diren beste aldaketak egiteko inflexio-puntua izan daiteke. Aldaketa horiek, teknologiekin zerikusia badu ere, gelako kudaketari, antolaketari, ikaslearen eta irakasleren rolari egiten diote erreferentzia. Hitz batez, hau nahi dugu:

  • Testuinguru teknologiko eta hezitzaile berri honi egin diezaiokegun ekarpenei buruz hausnartu egitea
  • Teknologia erabiliz, eta konpetentziak garatzeko bidean, eginiko esperientzia egokiak plazaratu
  • Metodologiak proposatu
  • Testuinguru berri honetan, irakaslearen rola berriz pentsatzea

DESEOS…

Esta que presentamos es la cuarta edición de una jornada que se va consolidando como un punto de encuentro de profesionales de la enseñanza de Bizkaia,, que desea compartir sus experiencias, aprender y realizar el viaje hacia el cambio de manera acompañada y solidaria. El título, IKASBLOGAK, tal vez se nos ha quedado pequeño, pero le tenemos cariño porque los blogs en gran medida ha sido los facilitadores del encuentro entre profesores, han propiciado el contacto y nacimiento de redes, han sido los primeros que se han introducido en los centros educativos, los que más profesores utilizan con un fin didáctico… y han sido también el objeto de las tres ediciones anteriores de IKASBLOGAK, Getxo ikasblogak, Ikasblogak2008 e Ikasblogak2009. También están presentes en Ikasblogak 2010 pero queremos dar un paso más y en este curso escolar en el que los alumnos/as y profesores/as se han encontrado que su aula se ha trasformado en un aula digital, creemos que tenemos que poner todo el esfuerzo de la jornada en dialogar sobre como se puede gestionar ese aula, que dificultades encontramos, qué se ha hecho en los centros educativos para optimizar esos recursos con la mirada de la nueva educación del XXI. Nos gustaría que al finalizar la jornada nos llevemos ideas, pensamientos, ejemplos… que puedan ser de utilidad en nuestro día a día.

OBJETIVO

El trabajo por competencias en las aulas digitales. Cómo trabajar contenidos curriculares para desarrollar competencias en las aulas digitales del siglo XX

El objetivo de esta Jornada es aportar una visión de un aula con un aspecto físico y recursos diferentes que no implica sólo la presencia de tecnología sino que trae consigo la necesidad de “una mirada” nueva. Creemos que puede ser el punto de inflexión para otros cambios “más urgentes”, menos relacionados con la tecnología y más con la manera de hacer en el aula, con la organización de la misma, con la necesidad de desarrollar las competencias básicas, con los nuevos roles de alumnos/as y profesor/a… En definitiva, queremos:

  • Reflexionar sobre lo que podemos aportar a este nuevo contexto educativo y tecnológico.
  • Mostrar experiencias adecuadas usando tecnologías para trabajar competencias.
  • Proponer una metodología adecuada para las nuevas aulas.
  • Replantear el rol del profesorado en este nuevo contexto.
Anuncios

Read Full Post »